ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χώνου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 283Α - 14/08/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χώνος από την κοινότητα Αειμόνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Γενή Καβέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Αξός

ΦΕΚ 228Α - 23/10/1959

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Χώνος στον οικισμό Νέα Αξός

ΦΕΚ 32Α - 15/02/1964

Ο οικισμός Νέα Αξός της κοινότητας μετονομάζεται σε Δροσιά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Ο οικισμός Χώνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv