ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λιγουδίστης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λιγούδιστα από το δήμο Φλεσσιάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Στυλιανός αποσπάται από το δήμο Φλεσσιάδος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Λιγούδιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Χώρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χώρας

Κ. Χώρας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λιγουδίστης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Δημητρίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Χώρας

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Αγίου Δημητρίου της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χώρα της κοινότητας

ΦΕΚ 111Α - 28/08/1990

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Χώρας

Δ. Χώρας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 111Α - 28/08/1990

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Χώρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χώρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Νέστορος

Ο οικισμός Στυλιανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστορος

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv