ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Χώζεψι ή Χώσεψι (Άρτης)
Κ. Χωματάδας (Μεσσηνίας)
Κ. Χώματος (Αρκαδίας)
Κ. Χώμερης (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Χωμέριανης Εδώθε (Φθιώτιδος και Φωκίδος)
Κ. Χωμέριανης Πέρα (Φθιώτιδος και Φωκίδος)
Κ. Χώνικα (Αργολίδος)
Κ. Χώνικα (Αργολίδος και Κορινθίας)
Κ. Χώνου (Ρεθύμνης)
Κ. Χώρας (Μεσσηνίας)
Δ. Χώρας (Μεσσηνίας)
Κ. Χώρας (Σάμου)
Κ. Χώρας (Αρκαδίας)
Κ. Χώρας Σφακίων (Χανίων)
Κ. Χώρας Σφακίων (Ρεθύμνης)

Επιστροφή