ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Χρύσου (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Χρυσού (Φθιώτιδος και Φωκίδος)
Κ. Χρυσού (Φωκίδος)
Κ. Χρυσού (Σερρών)
Κ. Χρυσουπόλεως (Καβάλας)
Δ. Χρυσουπόλεως (Καβάλας)
Κ. Χρυσοχωράφων (Σερρών)
Κ. Χρυσοχωρίου (Ηλείας)
Κ. Χρυσοχωρίου (Αρκαδίας)
Κ. Χρυσοχωρίου (Μεσσηνίας)
Κ. Χρυσοχωρίου (Καβάλας)
Κ. Χρύσως (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Χρύσως (Ευρυτανίας)
Κ. Χρωμίου (Κοζάνης)
Κ. Χρωμοναστηρίου (Ρεθύμνης)

Επιστροφή