ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χρύσου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χρύσου από το δήμο Αγραίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 269Α - 20/12/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μακρυνάγκον και προσάρτησή του στην κοινότητα Χρύσου

Αναγνώριση του οικισμού Γάβρινα και προσάρτησή του στην κοινότητα Χρύσου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Δημήτριος και προσάρτησή του στην κοινότητα Χρύσου

Αναγνώριση του οικισμού Γούρδιση και προσάρτησή του στην κοινότητα Χρύσου

Αναγνώριση του οικισμού Μέγα Χωράφι και προσάρτησή του στην κοινότητα Χρύσου

Κ. Χρύσως (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Χρύσως (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Χρύσου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Το όνομα του οικισμού Χρύσου της κοινότητας διορθώνεται σε Χρύσω

Το όνομα του οικισμού Μακρυνάγκον της κοινότητας διορθώνεται σε Μακρινάγκον

Ο οικισμός Μέγα Χωράφι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γούρδιση της κοινότητας καταργείται.

Κ. Χρύσως (Αιτωλοακαρνανίας)

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Χρύσως

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Χρύσως

Κ. Χρύσως (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 98Α - 15/05/1947

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Μακρινάγκον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Γάβρινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Δημητρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χρύσω αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βίνιανης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv