ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σαπαίων ή Σαρή Σαμπάν (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σαπαίοι (Σαρή Σαμπάν)

Ο οικισμός Κινέζ προσαρτάται στην κοινότητα Σαπαίων ή Σαρή Σαμπάν

Ο οικισμός Καρά Βέη προσαρτάται στην κοινότητα Σαπαίων ή Σαρή Σαμπάν

Ο οικισμός Κουτούντζαλη προσαρτάται στην κοινότητα Σαπαίων ή Σαρή Σαμπάν

Ο οικισμός Οργάντζιλαρ προσαρτάται στην κοινότητα Σαπαίων ή Σαρή Σαμπάν

Ο οικισμός Σουσούρ-Κιόϊ προσαρτάται στην κοινότητα Σαπαίων ή Σαρή Σαμπάν

Ο οικισμός Μπιλιάλαγας προσαρτάται στην κοινότητα Σαπαίων ή Σαρή Σαμπάν

Ο οικισμός Κουρί προσαρτάται στην κοινότητα Σαπαίων ή Σαρή Σαμπάν

Ο οικισμός Ρεσήτ Βέη προσαρτάται στην κοινότητα Σαπαίων ή Σαρή Σαμπάν

Ο οικισμός Χατζή Αλή Πασά προσαρτάται στην κοινότητα Σαπαίων ή Σαρή Σαμπάν

Ο οικισμός Τόϊλαρ προσαρτάται στην κοινότητα Σαπαίων ή Σαρή Σαμπάν

Ο οικισμός Μπετζελή προσαρτάται στην κοινότητα Σαπαίων ή Σαρή Σαμπάν

Ο οικισμός Χατζή Εμίν Αγά προσαρτάται στην κοινότητα Σαπαίων ή Σαρή Σαμπάν

Ο οικισμός Κατόμπας προσαρτάται στην κοινότητα Σαπαίων ή Σαρή Σαμπάν

Ο οικισμός Ερετλή Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Σαπαίων ή Σαρή Σαμπάν

Ο οικισμός Κεραμωτή προσαρτάται στην κοινότητα Σαπαίων ή Σαρή Σαμπάν

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Σαπαίων ή Σαρή Σαμπάν (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 40Β - 08/05/1925

Ο οικισμός Σαπαίοι (Σαρή Σαμπάν) της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρυσούπολις

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χρυσουπόλεως

Κ. Χρυσουπόλεως (Καβάλας)

ΦΕΚ 40Β - 08/05/1925

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σαπαίων ή Σαρή Σαμπάν

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Κινέζ της κοινότητας μετονομάζεται σε Προάστειον

Ο οικισμός Μπετζελή της κοινότητας μετονομάζεται σε Δρυμούσα

Ο οικισμός Οργάντζιλαρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρυσοχώριον

Ο οικισμός Κουρί της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγίασμα

Ο οικισμός Ερετλή Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ερατεινό

Ο οικισμός Χατζή Εμίν Αγά της κοινότητας μετονομάζεται σε Χαϊδευτό

Ο οικισμός Τόϊλαρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Περιστερώνα

Ο οικισμός Κατόμπας της κοινότητας μετονομάζεται σε Πελαργοί

Ο οικισμός Σουσούρ-Κιόϊ της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πηγαί της κοινότητας

Ο οικισμός Κουτούντζαλη της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πηγαί της κοινότητας

Ο οικισμός Καρά Βέη της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέα Καρυά της κοινότητας

Ο οικισμός Μπιλιάλαγας της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέα Καρυά της κοινότητας

Ο οικισμός Πηγαί προσαρτάται στην κοινότητα Χρυσουπόλεως

Ο οικισμός Νέα Καρυά προσαρτάται στην κοινότητα Χρυσουπόλεως

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Αγίασμα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγιάσματος

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Χρυσοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χρυσοχωρίου

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Πηγαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγιάσματος

ΦΕΚ 36Α - 14/03/1928

Ο οικισμός Νέα Καρυά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Καρυάς

Ο οικισμός Περιστερώνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Καρυάς

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Ρεσήτ Βέη της κοινότητας μετονομάζεται σε Μοναστηράκιον

16/05/1928

Ο οικισμός Χατζή Αλή Πασά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πελαργοί της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σέκελερ και προσάρτησή του στην κοινότητα Χρυσουπόλεως

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια και προσάρτησή του στην κοινότητα Χρυσουπόλεως

ΦΕΚ 203Α - 03/10/1928

Ο οικισμός Κεραμωτή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κεραμωτής

Ο οικισμός Χαϊδευτό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κεραμωτής

ΦΕΚ 384Α - 25/10/1929

Ο οικισμός Δρυμούσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δρυμούσης

ΦΕΚ 271Α - 06/08/1930

Ο οικισμός Μοναστηράκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κεραμωτής

ΦΕΚ 91Α - 10/04/1933

Ο οικισμός Ερατεινό αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ερατεινού

ΦΕΚ 146Α - 14/05/1940

Ο οικισμός Δρυμούσα αποσπάται από την κοινότητα Δρυμούσης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Καλύβια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σέκελερ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δρυμούσα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ποντιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Χρυσουπόλεως

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Χρυσουπόλεως

Δ. Χρυσουπόλεως (Καβάλας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Χρυσουπόλεως

ΦΕΚ 128Α - 11/06/1949

Ο οικισμός Περιστερώνα αποσπάται από την κοινότητα Νέας Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

07/04/1951

Ο οικισμός Περιστερώνα του δήμου καταργείται.

19/03/1961

Ο οικισμός Ποντιάς του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χρυσούπολις του δήμου

Ο οικισμός Προάστειον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χρυσούπολις του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δαμασκηνιά αποσπάται από την κοινότητα Αβραμυλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβραμυλιά αποσπάται από την κοινότητα Αβραμυλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γέροντας αποσπάται από την κοινότητα Γέροντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραβούνα αποσπάται από την κοινότητα Γραβούνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διαλεκτό αποσπάται από την κοινότητα Διαλεκτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εκλεκτόν αποσπάται από την κοινότητα Διαλεκτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από την κοινότητα Διαλεκτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ερατεινό αποσπάται από την κοινότητα Ερατεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαρκαδιά αποσπάται από την κοινότητα Ζαρκαδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εκάλη αποσπάται από την κοινότητα Ζαρκαδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Ξεριάς αποσπάται από την κοινότητα Ξεριά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρατώνες αποσπάται από την κοινότητα Παραδείσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παράδεισος αποσπάται από την κοινότητα Παραδείσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρνη αποσπάται από την κοινότητα Πέρνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροπηγή αποσπάται από την κοινότητα Πετροπηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποντολίβαδον αποσπάται από την κοινότητα Ποντολιβάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ποντολίβαδον αποσπάται από την κοινότητα Ποντολιβάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Κώμη αποσπάται από την κοινότητα Ποντολιβάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Στρατώνες του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Χρυσούπολις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Νέστου

Ο οικισμός Νέα Κώμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Νέος Ξεριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Ποντολίβαδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Δαμασκηνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Άνω Ποντολίβαδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Γραβούνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Γέροντας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Πετροπηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Χρυσοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Διαλεκτό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Πέρνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Αβραμυλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Εκάλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Παράδεισος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Ερατεινό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Ζαρκαδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο οικισμός Εκλεκτόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv