ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χρυσοχωράφων (Σερρών)

ΦΕΚ 202Α - 01/10/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χρυσοχώραφα από την κοινότητα Ποντισμένου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Νέα Ηράκλεια αποσπάται από την κοινότητα Ηρακλείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 249Α - 31/07/1932

Ο οικισμός Νέα Ηράκλεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ηρακλείας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Νεοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Χρυσοχωράφων

07/04/1951

Ο οικισμός Νεοχώριον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χρυσοχώραφα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv