ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χρωμοναστηρίου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χρωμοναστήρι

Ο οικισμός Μυσίρια προσαρτάται στην κοινότητα Χρωμοναστηρίου

Ο οικισμός Αλμπάνη Μετόχι προσαρτάται στην κοινότητα Χρωμοναστηρίου

Ο οικισμός Μετόχι Αποθαμένου προσαρτάται στην κοινότητα Χρωμοναστηρίου

Ο οικισμός Μύλοι προσαρτάται στην κοινότητα Χρωμοναστηρίου

Ο οικισμός Ξηρό Χωριό προσαρτάται στην κοινότητα Χρωμοναστηρίου

Ο οικισμός Άνω Μύλοι προσαρτάται στην κοινότητα Χρωμοναστηρίου

ΦΕΚ 193Α - 12/06/1926

Ο οικισμός Μυσίρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Ξηρό Χωριό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Ο οικισμός Καπεδιανά αποσπάται από την κοινότητα Ρουσοσπητίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Άνω Μύλοι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μύλοι της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Μύλοι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μύλοι της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Περδίκι Μετόχι και προσάρτησή του στην κοινότητα Χρωμοναστηρίου

ΦΕΚ 271Α - 19/06/1935

Ο οικισμός Καπεδιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρουσοσπητίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Χρωμοναστήρι της κοινότητας διορθώνεται σε Χρομοναστήριον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Χρομοναστηρίου

Ο οικισμός Αλμπάνη Μετόχι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι Αποθαμένου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Περδίκι Μετόχι της κοινότητας καταργείται.

Κ. Χρομοναστηρίου (Ρεθύμνης)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Χρωμοναστηρίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Πρινέδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Χρομοναστηρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χρομοναστήριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Πρινέδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv