ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χρυσού (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χρυσόν από το δήμο Κρίσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Χρυσού (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Προφήτη Ηλία και προσάρτησή του στην κοινότητα Χρυσού

ΦΕΚ 98Α - 02/07/1984

Ο οικισμός Χρυσόν της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρισσό

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χρισσού

Κ. Χρισσού (Φωκίδος)

ΦΕΚ 98Α - 02/07/1984

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χρυσού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χρισσό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Μονή Προφήτη Ηλία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv