ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Χρυσαμπέλων (Αχαΐας)
Κ. Χρυσανθίου (Αχαΐας)
Κ. Χρυσαυγής (Θεσπρωτίας)
Κ. Χρυσαυγής (Θεσσαλονίκης)
Κ. Χρυσαυγής (Κοζάνης)
Κ. Χρυσαυγής (Χανίων)
Κ. Χρυσαυγής (Τρικάλων)
Κ. Χρυσάφων (Λακωνίας)
Κ. Χρυσής (Φλωρίνης)
Κ. Χρυσής (Καστοριάς)
Κ. Χρυσής (Πέλλης)
Δ. Χρυσιδέων (Κερκύρας)
Κ. Χρυσικού (Μεσσηνίας)
Κ. Χρυσοβεργίου (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Χρυσοβίτσης (Αιτωλοακαρνανίας)

Επιστροφή