ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Χρυσαμπέλων (Αχαΐας)
Κ. Χρυσανθίου (Αχαΐας)
Κ. Χρυσαυγής (Τρικάλων)
Κ. Χρυσαυγής (Κοζάνης)
Κ. Χρυσαυγής (Θεσπρωτίας)
Κ. Χρυσαυγής (Χανίων)
Κ. Χρυσαυγής (Θεσσαλονίκης)
Κ. Χρυσάφων (Λακωνίας)
Κ. Χρυσής (Πέλλης)
Κ. Χρυσής (Φλωρίνης)
Κ. Χρυσής (Καστοριάς)
Δ. Χρυσιδέων (Κερκύρας)
Κ. Χρυσικού (Μεσσηνίας)
Κ. Χρυσοβεργίου (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Χρυσοβίτσης (Αιτωλοακαρνανίας)

Επιστροφή