ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τοπόλιανης (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τοπόλιανη

Ο οικισμός Κισισλίκ (Τουμπίτσα) προσαρτάται στην κοινότητα Τοπόλιανης

Ο οικισμός Σαλή Αγά προσαρτάται στην κοινότητα Τοπόλιανης

Ο οικισμός Βερζιανή προσαρτάται στην κοινότητα Τοπόλιανης

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Νέος Σκοπός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέου Σκοπού

Ο οικισμός Σαλή Αγά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

Ο οικισμός Κισισλίκ (Τουμπίτσα) της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέος Σκοπός

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Τοπόλιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρυσό

Ο οικισμός Βερζιανή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ψυχικό

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χρυσού

Κ. Χρυσού (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τοπόλιανης

ΦΕΚ 79Α - 07/05/1927

Ο οικισμός Ψυχικό αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ψυχικού

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Φουρνούδια και προσάρτησή του στην κοινότητα Χρυσού

16/10/1940

Ο οικισμός Φουρνούδια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χρυσό αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Εμμανουήλ Παππά

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv