ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Αγίας Άννης (Ηλείας)
Κ. Αγίας Άννης (Βοιωτίας)
Κ. Αγίας Άννης (Ευβοίας)
Κ. Αγίας Άννης (Κοζάνης)
Δ. Αγίας Βαρβάρας (Αττικής)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Αρκαδίας)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Ημαθίας)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Αιτωλοακαρνανίας)
Δ. Αγίας Βαρβάρας (Ηρακλείου)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Ηρακλείου)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Αχαΐας)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Αχαΐας και Ήλιδος)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Αττικής)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Ιωαννίνων)
Κ. Αγίας Βαρβάρας Πατρών (Αχαΐας)

Επιστροφή