ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Αγίας Άννης (Βοιωτίας)
Κ. Αγίας Άννης (Αχαΐας και Ήλιδος)
Κ. Αγίας Άννης (Ευβοίας)
Κ. Αγίας Άννης (Ηλείας)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Ημαθίας)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Ηρακλείου)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Αττικής)
Δ. Αγίας Βαρβάρας (Αττικής)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Ιωαννίνων)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Αχαΐας)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Αρκαδίας)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Αχαΐας και Ήλιδος)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Αιτωλοακαρνανίας)
Δ. Αγίας Βαρβάρας (Ηρακλείου)
Κ. Αγίας Βαρβάρας Πατρών (Αχαΐας)

Επιστροφή