ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αγίας Βαρβάρας (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αγία Βαρβάρα

Ο οικισμός Τζαγκαροπουλιανά προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας

ΦΕΚ 356Α - 09/10/1926

Ο οικισμός Κάτω Μούλια αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλης Βρύσεως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κερατοκεφάλι προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας

ΦΕΚ 269Α - 20/12/1928

Ο οικισμός Τζαγκαροπουλιανά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 16Β - 19/01/1962

Αναγνώριση του οικισμού Πειρουνιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αγίας Βαρβάρας

Ο οικισμός Πειρουνιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίας Βαρβάρας

Ο οικισμός Κάτω Μούλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίας Βαρβάρας

Ο οικισμός Κερατοκεφάλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίας Βαρβάρας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv