ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Αγίας Βλαχέρνης (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Αγίας Βλαχέρνης (Ευρυτανίας)
Κ. Αγίας Γαλήνης (Ρεθύμνης)
Κ. Αγίας Ειρήνης (Λακωνίας)
Κ. Αγίας Ειρήνης (Κεφαλληνίας)
Κ. Αγίας Ελένης (Σερρών)
Κ. Αγίας Ευθυμίας (Φωκίδος)
Κ. Αγίας Ευθυμίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)
Κ. Αγίας Ευφημίας (Κεφαλληνίας)
Κ. Αγίας Θέκλης (Κεφαλληνίας)
Κ. Αγίας Κυριακής (Ηλείας)
Κ. Αγίας Κυριακής (Κοζάνης)
Κ. Αγίας Κυριακής (Τρικάλων)
Κ. Αγίας Κυριακής (Θεσπρωτίας)
Κ. Αγίας Κυριακής (Ιωαννίνων)

Επιστροφή