ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κρασέτζας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κρασέτζα από το δήμο Τριταίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γάλαρος αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Κρασέτζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαρβάρα Πατρών

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βαρβάρας Πατρών

Κ. Βαρβάρας Πατρών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κρασέτζας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βαρβάρας Πατρών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Το όνομα του οικισμού Βαρβάρα Πατρών της κοινότητας διορθώνεται σε Αγία Βαρβάρα Πατρών

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αγίας Βαρβάρας Πατρών

Κ. Αγίας Βαρβάρας Πατρών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βαρβάρας Πατρών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γάλαρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα Πατρών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv