ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κρασέτζας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κρασέτζα από το δήμο Τριταίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γάλαρος αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Κρασέτζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαρβάρα Πατρών

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βαρβάρας Πατρών

Κ. Βαρβάρας Πατρών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κρασέτζας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βαρβάρας Πατρών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βαρβάρα Πατρών της κοινότητας διορθώνεται σε Αγία Βαρβάρα Πατρών

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αγίας Βαρβάρας Πατρών

Κ. Αγίας Βαρβάρας Πατρών (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βαρβάρας Πατρών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γάλαρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα Πατρών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv