ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Αγγελοχωρίου (Θεσσαλονίκης)
Κ. Αγγελοχωρίου (Θεσσαλονίκης)
Κ. Αγγελοχωρίου (Ημαθίας)
Κ. Αγγελώνας (Λακωνίας)
Κ. Αγγίστης (Σερρών)
Κ. Αγδινών (Ευβοίας)
Κ. Αγερσανών (Κυκλάδων)
Κ. Αγιάς (Ρεθύμνης)
Κ. Αγιάς (Λαρίσης)
Κ. Αγιάς (Χανίων)
Δ. Αγιάς (Λαρίσης)
Κ. Αγιάς (Πρεβέζης)
Κ. Αγιάς (Θεσπρωτίας)
Κ. Αγίας Αναστασίας (Ιωαννίνων)
Κ. Αγίας Άννης (Βοιωτίας)

Επιστροφή