ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Αγγελοχωρίου (Ημαθίας)
Κ. Αγγελοχωρίου (Θεσσαλονίκης)
Κ. Αγγελοχωρίου (Θεσσαλονίκης)
Κ. Αγγελώνας (Λακωνίας)
Κ. Αγγίστης (Σερρών)
Κ. Αγδινών (Ευβοίας)
Κ. Αγερσανών (Κυκλάδων)
Κ. Αγιάς (Ρεθύμνης)
Δ. Αγιάς (Λαρίσης)
Κ. Αγιάς (Πρεβέζης)
Κ. Αγιάς (Θεσπρωτίας)
Κ. Αγιάς (Λαρίσης)
Κ. Αγιάς (Χανίων)
Κ. Αγίας Αναστασίας (Ιωαννίνων)
Κ. Αγίας Άννης (Ευβοίας)

Επιστροφή