ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Αγγελοχωρίου (Θεσσαλονίκης)
Κ. Αγγελοχωρίου (Θεσσαλονίκης)
Κ. Αγγελοχωρίου (Ημαθίας)
Κ. Αγγελώνας (Λακωνίας)
Κ. Αγγίστης (Σερρών)
Κ. Αγδινών (Ευβοίας)
Κ. Αγερσανών (Κυκλάδων)
Κ. Αγιάς (Λαρίσης)
Κ. Αγιάς (Πρεβέζης)
Κ. Αγιάς (Θεσπρωτίας)
Κ. Αγιάς (Χανίων)
Δ. Αγιάς (Λαρίσης)
Κ. Αγιάς (Ρεθύμνης)
Κ. Αγίας Αναστασίας (Ιωαννίνων)
Κ. Αγίας Άννης (Βοιωτίας)

Επιστροφή