ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Αβώρανης (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Αγαθονησίου (Δωδεκανήσου)
Δ. Αγαθονησίου (Δωδεκανήσου)
Κ. Αγαλά (Ζακύνθου)
Κ. Αγαλιανής (Μεσσηνίας)
Κ. Αγαλιανού (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Αγαλιανού (Ευρυτανίας)
Κ. Αγαλιανού ή Αγαληνού (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Αγάπης (Κυκλάδων)
Κ. Αγγαριώνων (Λέσβου)
Κ. Αγγελιανών (Ρεθύμνης)
Δ. Αγγελοκάστρου (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Αγγελοκάστρου (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Αγγελοκάστρου (Αργολίδος και Κορινθίας)
Κ. Αγγελοκάστρου (Κορινθίας)

Επιστροφή