ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Αγίας Βλαχέρνης (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Αγίας Βλαχέρνης (Ευρυτανίας)
Κ. Αγίας Γαλήνης (Ρεθύμνης)
Κ. Αγίας Ειρήνης (Λακωνίας)
Κ. Αγίας Ειρήνης (Κεφαλληνίας)
Κ. Αγίας Ελένης (Σερρών)
Κ. Αγίας Ευθυμίας (Φωκίδος)
Κ. Αγίας Ευθυμίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)
Κ. Αγίας Ευφημίας (Κεφαλληνίας)
Κ. Αγίας Θέκλης (Κεφαλληνίας)
Κ. Αγίας Κυριακής (Τρικάλων)
Κ. Αγίας Κυριακής (Φλωρίνης)
Κ. Αγίας Κυριακής (Καστοριάς)
Κ. Αγίας Κυριακής (Θεσπρωτίας)
Κ. Αγίας Κυριακής (Ηλείας)

Επιστροφή