ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Αγίας Βλαχέρνης (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Αγίας Βλαχέρνης (Ευρυτανίας)
Κ. Αγίας Γαλήνης (Ρεθύμνης)
Κ. Αγίας Ειρήνης (Κεφαλληνίας)
Κ. Αγίας Ειρήνης (Λακωνίας)
Κ. Αγίας Ελένης (Σερρών)
Κ. Αγίας Ευθυμίας (Φωκίδος)
Κ. Αγίας Ευθυμίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)
Κ. Αγίας Ευφημίας (Κεφαλληνίας)
Κ. Αγίας Θέκλης (Κεφαλληνίας)
Κ. Αγίας Κυριακής (Θεσπρωτίας)
Κ. Αγίας Κυριακής (Ιωαννίνων)
Κ. Αγίας Κυριακής (Κοζάνης)
Κ. Αγίας Κυριακής (Ηλείας)
Κ. Αγίας Κυριακής (Τρικάλων)

Επιστροφή