ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αγίας Άννης (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγία Άννα από το δήμο Νηλέως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παληόβρυση αποσπάται από το δήμο Νηλέως και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Παληόβρυση της κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιόβρυση

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αγκάλη και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Άννης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Νηλέως

Ο οικισμός Παλαιόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νηλέως

Ο οικισμός Αγκάλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νηλέως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv