ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κουκούρων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κούκουρα από το δήμο Πέτρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Σεραφείμ Δομπούς αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μετόχι Μονής Δομπούς προσαρτάται στην κοινότητα Κουκούρων

ΦΕΚ 244Α - 27/12/1921

Ο οικισμός Μετόχι Μονής Δομπούς της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Κουκούρων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 101Α - 08/05/1968

Ο οικισμός Κούκουρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Άννα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίας Άννης

Κ. Αγίας Άννης (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 101Α - 08/05/1968

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουκούρων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Αγίου Σεραφείμ Δομπούς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνειας

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνειας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv