ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πλάβαλης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πλάβαλη

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Μπελθούκι αποσπάται από την κοινότητα Μπελθουκίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Μπελθούκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Πυξαριά

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Πλάβαλη της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Βαρβάρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίας Βαρβάρας

Κ. Αγίας Βαρβάρας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πλάβαλης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Ο οικισμός Πυξαριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv