ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βαρβαρών (Ημαθίας)

ΦΕΚ 142Α - 29/05/1952

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαρβάρες από το δήμο Βεροίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άμμος αποσπάται από το δήμο Βεροίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Βαρβάρες της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Βαρβάρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίας Βαρβάρας

Κ. Αγίας Βαρβάρας (Ημαθίας)

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βαρβαρών

ΦΕΚ 10Α - 18/01/1958

Ο οικισμός Ασώματα αποσπάται από την κοινότητα Ράχης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 206Α - 21/11/1967

Ο οικισμός Μετόχιον Προδρόμου αποσπάται από την κοινότητα Βεργίνας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 225Β - 14/03/1972

Αναγνώριση του οικισμού Προφήτης Ηλίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μετόχιον Προδρόμου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεργίνας

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Άμμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Ασώματα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεροίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv