ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Αγίας Κυριακής (Κοζάνης)
Κ. Αγίας Κυριακής (Τρικάλων)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Λέσβου)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Θεσπρωτίας)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Ιωαννίνων)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Αχαΐας και Ήλιδος)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Αχαΐας)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Ημαθίας)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Φθιώτιδος)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Χανίων)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Φθιώτιδος)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Ζακύνθου)
Κ. Αγίας Μαύρας (Αχαΐας και Ήλιδος)
Κ. Αγίας Μαύρας (Ηλείας)

Επιστροφή