ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Αγίας Κυριακής (Τρικάλων)
Κ. Αγίας Κυριακής (Ηλείας)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Χανίων)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Ζακύνθου)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Φθιώτιδος)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Λέσβου)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Φθιώτιδος)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Ιωαννίνων)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Ημαθίας)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Αχαΐας και Ήλιδος)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Αχαΐας)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Θεσπρωτίας)
Κ. Αγίας Μαύρας (Αχαΐας και Ήλιδος)
Κ. Αγίας Μαύρας (Ηλείας)

Επιστροφή