ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Αγίας Κυριακής (Καστοριάς)
Κ. Αγίας Κυριακής (Τρικάλων)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Ημαθίας)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Θεσπρωτίας)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Φθιώτιδος)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Αχαΐας και Ήλιδος)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Αχαΐας)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Ιωαννίνων)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Ζακύνθου)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Φθιώτιδος)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Χανίων)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Λέσβου)
Κ. Αγίας Μαύρας (Αχαΐας και Ήλιδος)
Κ. Αγίας Μαύρας (Ηλείας)

Επιστροφή