ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Αγίας Παρασκευής (Χαλκιδικής)
Κ. Αγίας Παρασκευής (Θεσσαλονίκης)
Κ. Αγίας Παρασκευής (Κοζάνης)
Κ. Αγίας Παρασκευής (Σερρών)
Κ. Αγίας Παρασκευής (Κιλκίς)
Δ. Αγίας Παρασκευής (Κοζάνης)
Κ. Αγίας Παρασκευής (Φλωρίνης)
Κ. Αγίας Παρασκευής (Λαρίσης)
Κ. Αγίας Παρασκευής (Άρτης)
Κ. Αγίας Παρασκευής (Μαγνησίας)
Κ. Αγίας Παρασκευής (Ρεθύμνης)
Κ. Αγίας Ρουμέλης (Χανίων)
Κ. Αγίας Σοφίας (Αρκαδίας)
Κ. Αγίας Σοφίας (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Αγίας Σοφίας (Ευβοίας)

Επιστροφή