ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Αγίας Άννης (Αχαΐας και Ήλιδος)
Κ. Αγίας Άννης (Ηλείας)
Κ. Αγίας Άννης (Βοιωτίας)
Κ. Αγίας Άννης (Ευβοίας)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Ιωαννίνων)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Ηρακλείου)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Αχαΐας)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Αχαΐας και Ήλιδος)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Αρκαδίας)
Δ. Αγίας Βαρβάρας (Ηρακλείου)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Αττικής)
Δ. Αγίας Βαρβάρας (Αττικής)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Ημαθίας)
Κ. Αγίας Βαρβάρας Πατρών (Αχαΐας)

Επιστροφή