ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Αγίας Άννης (Αχαΐας και Ήλιδος)
Κ. Αγίας Άννης (Ηλείας)
Κ. Αγίας Άννης (Βοιωτίας)
Κ. Αγίας Άννης (Ευβοίας)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Ιωαννίνων)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Αχαΐας)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Ημαθίας)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Αχαΐας και Ήλιδος)
Δ. Αγίας Βαρβάρας (Ηρακλείου)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Αττικής)
Δ. Αγίας Βαρβάρας (Αττικής)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Ηρακλείου)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Αρκαδίας)
Κ. Αγίας Βαρβάρας Πατρών (Αχαΐας)

Επιστροφή