ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Αγίας Άννης (Κοζάνης)
Κ. Αγίας Άννης (Αχαΐας και Ήλιδος)
Κ. Αγίας Άννης (Ηλείας)
Κ. Αγίας Άννης (Ευβοίας)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Αρκαδίας)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Αχαΐας)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Αχαΐας και Ήλιδος)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Ιωαννίνων)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Αττικής)
Δ. Αγίας Βαρβάρας (Αττικής)
Δ. Αγίας Βαρβάρας (Ηρακλείου)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Ημαθίας)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Ηρακλείου)
Κ. Αγίας Βαρβάρας Πατρών (Αχαΐας)

Επιστροφή