ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Αγίας Άννης (Κοζάνης)
Κ. Αγίας Άννης (Βοιωτίας)
Κ. Αγίας Άννης (Αχαΐας και Ήλιδος)
Κ. Αγίας Άννης (Ηλείας)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Αττικής)
Δ. Αγίας Βαρβάρας (Αττικής)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Ιωαννίνων)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Αρκαδίας)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Ημαθίας)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Αχαΐας)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Ηρακλείου)
Κ. Αγίας Βαρβάρας (Αχαΐας και Ήλιδος)
Δ. Αγίας Βαρβάρας (Ηρακλείου)
Κ. Αγίας Βαρβάρας Πατρών (Αχαΐας)

Επιστροφή