ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Παλαιών Ψαρών (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παλαιά Ψαρά

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιών Ψαρών

Αναγνώριση του οικισμού Αντίψαρα (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιών Ψαρών

ΦΕΚ 124Α - 10/08/1960

Ο οικισμός Παλαιά Ψαρά της κοινότητας μετονομάζεται σε Ψαρά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ψαρών

Κ. Ψαρών (Χίου)

ΦΕΚ 124Α - 10/08/1960

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παλαιών Ψαρών

ΦΕΚ 18Α - 21/02/1984

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ψαρών

Δ. Ψαρών (Χίου)

ΦΕΚ 18Α - 21/02/1984

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ψαρών

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Άγιο Νικολάκι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ψαρών

Αναγνώριση του οικισμού Δακαλιό (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ψαρών

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Νησί (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ψαρών

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Μαστρογιώργη (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ψαρών

Αναγνώριση του οικισμού Πρασονήσι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ψαρών

ΦΕΚ 208Α - 11/12/2018

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Ηρωικής Νήσου Ψαρών

Δ. Ηρωικής Νήσου Ψαρών (Χίου)

ΦΕΚ 208Α - 11/12/2018

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Ψαρών

Εκτύπωση  Αρχείο csv