ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μανεσίου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάνεσι από το δήμο Τεγέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Μάνεσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ψηλή Ράχη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ψηλής Ράχης

Κ. Ψηλής Ράχης (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μανεσίου

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Ψηλή Ράχη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ψηλή Βρύση

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ψηλής Βρύσης

Κ. Ψηλής Βρύσης (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ψηλής Ράχης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μπουζαναίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ψηλής Βρύσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μπουζαναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τεγέας

Ο οικισμός Ψηλή Βρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τεγέας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv