ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ερέτριας (Ευβοίας)

24-11-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ερέτρια

Ο οικισμός Ζαϊμη προσαρτάται στο δήμο Ερέτριας

Ο οικισμός Κοτρόνη προσαρτάται στο δήμο Ερέτριας

Ο οικισμός Μαλακόντα προσαρτάται στο δήμο Ερέτριας

Ο οικισμός Παλαιοκαστρί προσαρτάται στο δήμο Ερέτριας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Ερέτρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Ζαϊμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Κοτρόνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Μαλακόντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Παλαιοκαστρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο δήμος καταργείται

Δ. Ψαρριανών (Ευβοίας)

ΦΕΚ 18Α - 08/07/1848

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ερέτρια από το δήμο Χαλκιδέων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

ΦΕΚ 22Α - 30/06/1849

Ο οικισμός Ερέτρια του δήμου μετονομάζεται σε Νέα Ψαρά

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Νέων Ψαρών

Δ. Νέων Ψαρών (Ευβοίας)

ΦΕΚ 22Α - 30/06/1849

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Ψαρριανών

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Νέα Ψαρά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέων Ψαρών

Ο δήμος καταργείται

Κ. Νέων Ψαρών (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Ψαρά από το δήμο Νέων Ψαρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 124Α - 10/08/1960

Ο οικισμός Νέα Ψαρά της κοινότητας μετονομάζεται σε Ερέτρια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ερετρίας

Κ. Ερετρίας (Ευβοίας)

ΦΕΚ 124Α - 10/08/1960

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νέων Ψαρών

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μαλακώντα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερετρίας

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Τριάς (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερετρίας

ΦΕΚ 200Α - 20/10/1961

Ο οικισμός Γέροντας αποσπάται από την κοινότητα Θεολόγου και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Μαγούλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερετρίας

ΦΕΚ 101Α - 28/05/1985

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ερετρίας

Δ. Ερετρίας (Ευβοίας)

ΦΕΚ 101Α - 28/05/1985

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ερετρίας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Αμαρυνθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γυμνόν αποσπάται από το δήμο Αμαρυνθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμάρυνθος αποσπάται από το δήμο Αμαρυνθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκάκι αποσπάται από το δήμο Αμαρυνθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βάθεια αποσπάται από το δήμο Αμαρυνθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από το δήμο Αμαρυνθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταμόρφωσις αποσπάται από το δήμο Αμαρυνθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλάζια Νερά αποσπάται από το δήμο Αμαρυνθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέτα αποσπάται από το δήμο Αμαρυνθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σέτα αποσπάται από το δήμο Αμαρυνθίων και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Ολυμπιακής Αεροπορίας και προσάρτησή του στο δήμο Ερετρίας

Εκτύπωση  Αρχείο csv