ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σοβολάκου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σοβολάκον από το δήμο Παρακαμπυλίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος Τριχωνίδας αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 143Α - 12/08/1922

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ευρυτανίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στην επαρχία Τριχωνίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Σοβολάκον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ψηλόβραχος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ψηλοβράχου

Κ. Ψηλοβράχου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σοβολάκου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Λογγίστη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ψηλοβράχου

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Τριάς Γούναρη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ψηλοβράχου

ΦΕΚ 90Α - 08/04/1933

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος Τριχωνίδας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Βασιλείου Τριχωνίδας

ΦΕΚ 171Α - 29/05/1934

Ο οικισμός Χαράστη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαράστης

Ο οικισμός Λογγίστη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χαράστης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Τριάς Γούναρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Ψηλόβραχος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv