ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ψιανών (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ψιανά από το δήμο Ευρυτάνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σέλιτσα αποσπάται από το δήμο Ευρυτάνων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σέλλος αποσπάται από το δήμο Ευρυτάνων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Σέλλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κρικέλου

ΦΕΚ 163Α - 04/07/1925

Ο οικισμός Σέλλος αποσπάται από την κοινότητα Κρικέλλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Σέλιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστανούλα

ΦΕΚ 51Α - 19/02/1930

Ο οικισμός Σέλλος της κοινότητας μετονομάζεται σε Βύθισμα

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Ψιανών (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

19/03/1961

Ο οικισμός Βύθισμα της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Χαράλαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ψιανών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστανούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δομνίστας

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δομνίστας

Ο οικισμός Ψιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δομνίστας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv