ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ψήνας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ψήνα

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Ζαγόρτσα αποσπάται από την κοινότητα Ζαγόρτσας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ελευθεροχώρι αποσπάται από την κοινότητα Ζαγόρτσας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δραγοψά αποσπάται από την κοινότητα Δραγοψάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 356Α - 09/10/1926

Ο οικισμός Ζαγόρτσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζαγόρτσας

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Ζαγόρτσας στην κοινότητα

ΦΕΚ 412Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Δραγοψά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δραγοψάς

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Δραγοψάς στην κοινότητα

ΦΕΚ 882Β - 06/12/1993

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ψήνας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελευθεροχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Ψήνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv