ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ψέλτσκου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ψέλτσκον

Ο οικισμός Ζούζουλη προσαρτάται στην κοινότητα Ψέλτσκου

ΦΕΚ 247Α - 14/11/1919

Ο οικισμός Ζούζουλη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζούζουλης

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Ψέλτσκον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κυψέλη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κυψέλης

Κ. Κυψέλης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ψέλτσκου

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Κυψέλης (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεστορίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv