ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Χιονίστρας (Ξάνθης)
Κ. Χιονοχωρίου (Σερρών)
Δ. Χίου (Χίου)
Κ. Χιράδων (Αρκαδίας)
Κ. Χλεμποτσαρίου (Αττικής και Βοιωτίας)
Κ. Χλεμποτσαρίου (Βοιωτίας)
Κ. Χλοματιανών (Κερκύρας)
Κ. Χλομού (Κερκύρας)
Κ. Χλωματιανών (Κερκύρας)
Κ. Χλωμού (Κερκύρας)
Κ. Χλωρού (Τρικάλων)
Κ. Χόβολης (Αχαΐας)
Κ. Χόβολης (Αχαΐας και Ήλιδος)
Κ. Χόζοβα - Τριπόταμα (Αχαΐας και Ήλιδος)
Κ. Χόϊκας (Ιωαννίνων)

Επιστροφή