ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Χορτάτων (Λευκάδος)
Κ. Χορτερού (Σερρών)
Δ. Χορτιάτη (Θεσσαλονίκης)
Κ. Χορτιάτη (Θεσσαλονίκης)
Κ. Χοσιαρίου (Λακωνίας)
Κ. Χουδετσίου (Ηρακλείου)
Κ. Χουλιαράδων (Ιωαννίνων)
Κ. Χουμεριάκου (Λασιθίου)
Κ. Χουμερίου (Ρεθύμνης)
Κ. Χούμκου (Σερρών)
Κ. Χουμνικού (Σερρών)
Κ. Χουμνικού (Στρυμώνος)
Κ. Χουμνικού (Θεσσαλονίκης)
Κ. Χούνης (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Χουστουλιανών (Ηρακλείου)

Επιστροφή