ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χόϊκας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χόϊκα

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Χόϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκανδάλου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 15Α - 25/01/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χόϊκα από την κοινότητα Σκανδάλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Χόϊκας στην κοινότητα Σκανδάλου

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Χόϊκας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χόϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχέροντα

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv