ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Χίου (Χίου)

ΦΕΚ 98Α - 05/05/1918

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Χίος

Ο οικισμός Λειβάδια προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Κάμπος προσαρτάται στο δήμο Χίου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Χίου και προσάρτησή του στο δήμο Χίου

Αναγνώριση του οικισμού Βαρβάσιον και προσάρτησή του στο δήμο Χίου

16/05/1928

Ο οικισμός Λιμήν Χίου του δήμου καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Κάμπος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λειβάδια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βαρβάσιον του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Παναγίας Βοηθείας και προσάρτησή του στο δήμο Χίου

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Παναγίας Βοηθείας του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χίος του δήμου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Θυμιανά αποσπάται από το δήμο Αγίου Μηνά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Μηνά αποσπάται από το δήμο Αγίου Μηνά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Κωνσταντίνου Φραγκοβουνίου αποσπάται από το δήμο Αγίου Μηνά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από το δήμο Αγίου Μηνά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκωνιά αποσπάται από το δήμο Αγίου Μηνά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ερμιόνη αποσπάται από το δήμο Αγίου Μηνά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρφάς αποσπάται από το δήμο Αγίου Μηνά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Αγίας Φωτεινής αποσπάται από το δήμο Αγίου Μηνά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Αγίου Μηνά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπτόποδες αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαναγρός αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιραμά αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρπαριά αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νενητούρια αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κηπουριαί αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Ποταμιά αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πισπιλούς αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοσκινάς αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέραμος αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρούνια αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εγρηγόρος αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελανιός αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίας Μαρκέλλας αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάλανδρα αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμιά αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φυτά αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιον Γάλα αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρύπες αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαριώτης αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λήμνος αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωρή αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατάβασις αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιάσματα αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοσμάδος αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βολισσός αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εζούσα αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διευχά αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφροδίσια αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ισίδωρος αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιάσματα αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Παναγίας Πλακιδιωτίσσης αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεκτά αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρίδια αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέσα Διδύμα αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιμασιά αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταρράκτης αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουδότοπος αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοινή αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλαβιά αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρμήγκιον αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ματρώνης Χαλάνδρων αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνό αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλάτσια αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αιμιλιανός αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θολοποτάμιον αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βοκαριά αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νένητα αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έξω Διδύμα αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιλικάς αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγίς αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονολιά αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζυφιάς αποσπάται από το δήμο Καμποχώρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνών αποσπάται από το δήμο Καμποχώρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλκειό αποσπάται από το δήμο Καμποχώρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλειώνοικον αποσπάται από το δήμο Καμποχώρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαβίλοι αποσπάται από το δήμο Καμποχώρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Συκούσης αποσπάται από το δήμο Καμποχώρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βερβεράτον αποσπάται από το δήμο Καμποχώρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέρτης (νησίς) αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδάμυλα αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιόσωνας αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ναγός αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στροβίλι (νησίς) αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Αμάδων αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άμπελος αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτούς αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δελφίνι αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργιά αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίκιον αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαργαρίτι (νησίς) αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακηνόπετρα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλαστριά (νησίς) αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμπιά αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμάδες αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρμαρον αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλυχάδα αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμός αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιτιούς αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμένας αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελάτα αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βέσση αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργίον αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατρικά αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ολύμποι αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμωτή αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεστά αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρύντα αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρμόλια αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιθίον αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελαγόνησος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμένας Λιθίου αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλμυρός αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βενέτικο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόγερος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μερικούντα αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραχύλια αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νησάκι (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εμπορειός αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δότια αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βροντάδος αποσπάται από το δήμο Ομηρούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Μονή αποσπάται από το δήμο Ομηρούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ομηρούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Ομηρούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίων Πατέρων αποσπάται από το δήμο Ομηρούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Μάρκου αποσπάται από το δήμο Ομηρούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Μερσινιδίου αποσπάται από το δήμο Ομηρούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Στεφάνου αποσπάται από το δήμο Ομηρούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αίπος αποσπάται από το δήμο Ομηρούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδηρούς αποσπάται από το δήμο Ομηρούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Ομηρούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάβατος αποσπάται από το δήμο Ομηρούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παντουκιός αποσπάται από το δήμο Ομηρούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυαί αποσπάται από το δήμο Ομηρούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκιάς αποσπάται από το δήμο Ομηρούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο Ομηρούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγρελωπός αποσπάται από το δήμο Ομηρούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυγώνυμα αποσπάται από το δήμο Ομηρούπολης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Νενήτων μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Η δημοτική κοινότητα Πυργίου μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Η δημοτική κοινότητα Λαγκάδας μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Εκτύπωση  Αρχείο csv