ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χόβολης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χόβολη από το δήμο Αροανείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Χόβολης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Χόβολη στον οικισμό Κάτω Χόβολη

Ο οικισμός Χόβολη της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Χόβολη και προσάρτησή του στην κοινότητα Χόβολης

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Χόβολη και προσάρτησή του στην κοινότητα Χόβολης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Χόβολη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παϊων

Ο οικισμός Κάτω Χόβολη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παϊων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv