ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Χόϊκας (Θεσπρωτίας)
Κ. Χολαργού (Αττικής)
Κ. Χολαργού (Αττικής και Βοιωτίας)
Δ. Χολαργού (Αττικής)
Κ. Χολίστης (Φλωρίνης)
Κ. Χομόνδου (Σερρών)
Κ. Χόμορης (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Χόνδρου (Λασιθίου)
Κ. Χόνδρου (Ηρακλείου)
Κ. Χοντζογλίου (Μεσσηνίας)
Κ. Χορηγού (Κοζάνης)
Κ. Χοριβού (Κοζάνης)
Κ. Χοριγκόβου (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Χορτάτων (Κερκύρας)
Κ. Χορτάτων (Πρεβέζης)

Επιστροφή