ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Χελιδόνας (Ευρυτανίας)
Κ. Χελιδονίου (Αχαΐας και Ήλιδος)
Κ. Χελιδονίου (Ηλείας)
Κ. Χελίου (Αργολίδος και Κορινθίας)
Δ. Χελυδορέας (Αργολίδος και Κορινθίας)
Κ. Χελυδορίου (Αργολίδος και Κορινθίας)
Κ. Χελυδορίου (Κορινθίας)
Κ. Χερσόβου (Θεσσαλονίκης)
Κ. Χερσονήσου (Ηρακλείου)
Κ. Χερσονήσου (Ηρακλείου)
Δ. Χερσονήσου (Ηρακλείου)
Κ. Χέρσου (Θεσσαλονίκης)
Κ. Χέρσου (Κιλκίς)
Δ. Χέρσου (Κιλκίς)
Κ. Χήνκας (Ιωαννίνων)

Επιστροφή