ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καρλή-Κιόϊ (Σερρών)

ΦΕΚ 341Α - 23/11/1923

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρλή - Κιόϊ από την κοινότητα Βεζνίκου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Καρλή - Κιόϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Χιονοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χιονοχωρίου

Κ. Χιονοχωρίου (Σερρών)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καρλή-Κιόϊ

ΦΕΚ 212Α - 04/07/1932

Ο οικισμός Οινούσα αποσπάται από την κοινότητα Νέου Σουλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 127Α - 06/06/1970

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Χιονοχώριον στον οικισμό Οινούσα

ΦΕΚ 39Α - 12/03/1992

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Οινούσσας

Κ. Οινούσσας (Σερρών)

ΦΕΚ 39Α - 12/03/1992

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χιονοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χιονοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Ο οικισμός Οινούσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv