ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γρεβενοσελίου (Τρικάλων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γρεβενοσέλι από το δήμο Κοθωνίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σκλήβενον αποσπάται από το δήμο Κοθωνίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κοπρόϊ ή Καπρόϊ αποσπάται από το δήμο Κοθωνίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Αγίας Κυριακής αποσπάται από το δήμο Κοθωνίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Γρεβενοσέλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Χλωρόν

Ο οικισμός Κοπρόϊ ή Καπρόϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κορυφή

Ο οικισμός Σκλήβενον της κοινότητας μετονομάζεται σε Λαφίνα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χλωρού

Κ. Χλωρού (Τρικάλων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γρεβενοσελίου

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Χλωρόν της κοινότητας μετονομάζεται σε Νεράιδα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νεράιδας

Κ. Νεράιδας (Τρικάλων)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χλωρού

ΦΕΚ 38Α - 29/01/1934

Ο οικισμός Κορυφή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κορυφής

16/10/1940

Ο οικισμός Μονή Αγίας Κυριακής της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεράιδα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεράιδας

Ο οικισμός Λαφίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεράιδας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv