ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ψωφίδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λειβάρτζι

Ο οικισμός Λεχούρι προσαρτάται στο δήμο Ψωφίδος

Ο οικισμός Κερέσοβα προσαρτάται στο δήμο Ψωφίδος

Ο οικισμός Χόζοβα προσαρτάται στο δήμο Ψωφίδος

Ο οικισμός Μουρόχοβα προσαρτάται στο δήμο Ψωφίδος

ΦΕΚ 28Α - 21/06/1836

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Διποταμίας του νομού Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στην επαρχία Κιναίθης (Καλαβρύτων) του νομού Αχαΐας και Ήλιδος

01-07-1841

Ο οικισμός Βερσίτσι αποσπάται από το δήμο Σειρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεχούνι αποσπάται από το δήμο Σειρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλέσταινα αποσπάται από το δήμο Σειρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόπεσι αποσπάται από το δήμο Σειρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από το δήμο Σειρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου αποσπάται από το δήμο Σειρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριπόταμα αποσπάται από το δήμο Σειρών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Τριπόταμα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Τριπόταμα προσαρτάται στο δήμο Ψωφίδος

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Ψωφίδος (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Ψωφίδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Αλέσταινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλεσταίνης

Ο οικισμός Λεχούρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λεχουρίου

Ο οικισμός Λειβάρτζι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λειβαρτζίου

Ο οικισμός Λυκούρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λυκουρίου

Ο οικισμός Μουρόχοβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουροχόβης

Ο οικισμός Βερσίτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βερσιτσίου

Ο οικισμός Χόζοβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χόζοβα - Τριπόταμα

Ο οικισμός Δεχούνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δεχουνίου

Ο οικισμός Κερέσοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λειβαρτζίου

Ο οικισμός Τριπόταμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χόζοβα - Τριπόταμα

Ο οικισμός Λόπεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χόζοβα - Τριπόταμα

Το όνομα του οικισμού Λυκούρια του δήμου διορθώνεται σε Λυκούρι

Ο δήμος καταργείται

Κ. Χόζοβα - Τριπόταμα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χόζοβα από το δήμο Ψωφίδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τριπόταμα αποσπάται από το δήμο Ψωφίδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λόπεσι αποσπάται από το δήμο Ψωφίδος και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Βασιλική και προσάρτησή του στην κοινότητα Χόζοβα - Τριπόταμα

ΦΕΚ 25Α - 30/01/1925

Ο οικισμός Λόπεσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βερσιτσίου

16/05/1928

Ο οικισμός Βασιλική της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Χόζοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ψωφίς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ψωφίδος

Κ. Ψωφίδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χόζοβα - Τριπόταμα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Ψωφίδος (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Τριπόταμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ψωφίδος

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Τριπόταμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ψωφίδος

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Ψωφίς και προσάρτησή του στην κοινότητα Ψωφίδος

Αναγνώριση του οικισμού Βασιλική και προσάρτησή του στην κοινότητα Ψωφίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ψωφίς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αροανίας

Ο οικισμός Τριπόταμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αροανίας

Ο οικισμός Κάτω Τριπόταμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αροανίας

Ο οικισμός Άνω Τριπόταμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αροανίας

Ο οικισμός Βασιλική αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αροανίας

Ο οικισμός Άνω Ψωφίς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αροανίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv