ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χλωματιανών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 264Α - 07/08/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χλωματιανά από την κοινότητα Χλωμού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από την κοινότητα Χλωμού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βραγκανιώτικα αποσπάται από την κοινότητα Μωραϊτίκων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μεσογγή αποσπάται από την κοινότητα Μωραϊτίκων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Χλωματιανά της κοινότητας διορθώνεται σε Χλοματιανά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Χλοματιανών

Κ. Χλοματιανών (Κερκύρας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Χλωματιανών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χλοματιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

Ο οικισμός Μεσογγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

Ο οικισμός Βραγκανιώτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv