ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Αγίας Σωτήρας (Κοζάνης)
Κ. Αγίας Τριάδος (Φθιώτιδος)
Κ. Αγίας Τριάδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)
Κ. Αγίας Τριάδος (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Αγίας Τριάδος (Ευρυτανίας)
Κ. Αγίας Τριάδος (Ηλείας)
Κ. Αγίας Τριάδος (Τρικάλων)
Κ. Αγίας Τριάδος (Αττικής και Βοιωτίας)
Κ. Αγίας Τριάδος (Βοιωτίας)
Κ. Αγίας Τριάδος (Λαρίσης)
Κ. Αγίας Τριάδος (Μαγνησίας)
Κ. Αγίας Τριάδος (Αργολίδος)
Κ. Αγίας Τριάδος (Θεσσαλονίκης)
Κ. Αγίας Τριάδος (Καρδίτσης)
Κ. Αγίας Τριάδος (Ιωαννίνων)

Επιστροφή