ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αγίας Τριάδος (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγία Τριάς από το δήμο Πλατάνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 36Α - 10/02/1933

Ο οικισμός Μονή Ξενιάς αποσπάται από την κοινότητα Βρυνένης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μονή Ξενιάς της κοινότητας διορθώνεται σε Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ξενίας

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Αγίας Τριάδος (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σούρπης

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ξενίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σούρπης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv