ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Αγιονορίου (Κορινθίας)
Κ. Αγιοπηγής (Καρδίτσης)
Κ. Αγιοπηγής (Τρικάλων)
Κ. Αγίου (Ευβοίας)
Κ. Αγίου Αδριανού (Αργολίδος και Κορινθίας)
Κ. Αγίου Αδριανού (Αργολίδος)
Κ. Αγίου Αθανασίου (Βοιωτίας)
Κ. Αγίου Αθανασίου (Κερκύρας)
Κ. Αγίου Αθανασίου (Ευβοίας)
Κ. Αγίου Αθανασίου (Πέλλης)
Κ. Αγίου Αθανασίου (Θεσσαλονίκης)
Δ. Αγίου Αθανασίου (Θεσσαλονίκης)
Κ. Αγίου Αθανασίου (Δράμας)
Κ. Αγίου Αθανασίου (Κεφαλληνίας)
Κ. Αγίου Ακακίου (Τρικάλων)

Επιστροφή