ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Αγιονορίου (Κορινθίας)
Κ. Αγιοπηγής (Καρδίτσης)
Κ. Αγιοπηγής (Τρικάλων)
Κ. Αγίου (Ευβοίας)
Κ. Αγίου Αδριανού (Αργολίδος και Κορινθίας)
Κ. Αγίου Αδριανού (Αργολίδος)
Κ. Αγίου Αθανασίου (Βοιωτίας)
Κ. Αγίου Αθανασίου (Κεφαλληνίας)
Κ. Αγίου Αθανασίου (Πέλλης)
Κ. Αγίου Αθανασίου (Δράμας)
Κ. Αγίου Αθανασίου (Ευβοίας)
Κ. Αγίου Αθανασίου (Κερκύρας)
Κ. Αγίου Αθανασίου (Θεσσαλονίκης)
Δ. Αγίου Αθανασίου (Θεσσαλονίκης)
Κ. Αγίου Ακακίου (Τρικάλων)

Επιστροφή