ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Αγίας Τριάδος (Βοιωτίας)
Κ. Αγίας Τριάδος (Αργολίδος)
Κ. Αγιάσματος (Κοζάνης)
Κ. Αγιάσματος (Καβάλας)
Κ. Αγιάσου (Λέσβου)
Δ. Αγιάσου (Λέσβου)
Κ. Αγιάσσου (Λέσβου)
Κ. Αγιοβλασίτικων (Αχαΐας και Ήλιδος)
Κ. Αγιοβλασίτικων (Αχαΐας)
Δ. Αγιοβλασιτών (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)
Κ. Αγιονερίου (Αρκαδίας)
Κ. Αγιονερίου (Θεσσαλονίκης)
Κ. Αγιονερίου (Κιλκίς)
Δ. Αγιονορίου (Αργολίδος και Κορινθίας)
Κ. Αγιονορίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

Επιστροφή