ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μέρμπακα (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μέρμπακας από το δήμο Μιδέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παναρίτι αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πλατανίτι αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 227Α - 10/07/1929

Ο οικισμός Παναρίτι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παναρίτη

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Μέρμπακα (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 5Α - 11/01/1954

Ο οικισμός Μέρμπακας της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Τριάς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίας Τριάδος

Κ. Αγίας Τριάδος (Αργολίδος)

ΦΕΚ 5Α - 11/01/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μέρμπακα

ΦΕΚ 148Α - 11/06/1955

Ο οικισμός Πλατανίτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ανυφίου

ΦΕΚ 149Α - 02/06/1989

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μιδέας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv