ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αγίας Τριάδος (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 222Α - 07/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγία Τριάς από την κοινότητα Νέων Επιβατών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μικρόκαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Τριάδος

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Τριάδος

Αναγνώριση του οικισμού Κάβος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Τριάδος

14/03/1971

Ο οικισμός Κάβος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αγία Τριάς της κοινότητας

Ο οικισμός Κάμπος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αγία Τριάς της κοινότητας

Ο οικισμός Μικρόκαμπος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αγία Τριάς της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θερμαϊκού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv