ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αγίας Τριάδος (Καστοριάς)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μανιάκοι από την κοινότητα Μανιάκων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αυγή αποσπάται από την κοινότητα Αυγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορομηλέα αποσπάται από την κοινότητα Κορομηλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από την κοινότητα Λεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Λεύκη αποσπάται από την κοινότητα Λεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντάβρυσον αποσπάται από την κοινότητα Πενταβρύσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υψηλόν αποσπάται από την κοινότητα Πενταβρύσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσάκονη αποσπάται από την κοινότητα Τσάκονης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιλιόδενδρον αποσπάται από την κοινότητα Χιλιοδένδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πορειά αποσπάται από την κοινότητα Χιλιοδένδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομορφοκκλησιά αποσπάται από την κοινότητα Ομορφοκκλησιάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ομορφοκκλησιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Τσάκονη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Νέα Λεύκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Χιλιόδενδρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Μανιάκοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Πεντάβρυσον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Κορομηλέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Πορειά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Αυγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Υψηλόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv